Wednesday, 7 December 2011

PRINSIP REKAAN

PRINSIP REKAAN
Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual.
1. Harmoni
· Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai
· Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang
· Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna
·Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah
harmoni dari segi warna

harmoni dari segi warna

harmoni dari segi warna

harmoni dari segi rupa


harmoni dari segi garisan

2. Kontra
·   Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan
·   Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan
·   Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan


kontra dari segi warna

kontra dari segi bentuk
kontra dari segi warna

3. Penegasan
·     Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan
·     Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, dan mengelakkan kebosanan
·     Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang kontra atau asingkan objek yang hendak
       ditegaskan
objek di tengah memnimbulkan penegasan
Penegasan dari segi warna

4. Imbangan
·    Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan
·    Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:
a. Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut


Imbangan simetri
b. Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri-ciri yang   
    menimbulkan kesan keseimbangan


5. Irama dan Pergerakan
·    Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar, bersinar-sinar dsb
·   Fungsi irama dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan realistic terhadap sesuatu gubahan
·   Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dsb
ulangan objek yang menimbulkan pergerakan

ulangan objek yang menimbulkan pergerakan
6. Kepelbagaian
·      Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan
·      Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan
·     Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan
kepelbagaian warna

kepelbagaian warna, jalinan, rupa dan ruang

7. Kesatuan
·  Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan
·  Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa
kesatuan corak 

kesatuan warna 

kesatuan tema, warna, objek dan rupa

No comments:

Post a Comment